Veg Tech Kreativa gröna sedumtak lösningar

Byggfors™ är en Veg Tech partner som skapa grönare omgivningar för den framtida gröna staden. Med vårt breda sortiment av högklassiga växtsystem förser vi kunder i hela norden.

Veg Tech har ett brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor. Veg Tech erbjuder kompletta och säkra systemlösningar för gröna tak och takträdgårdar, fasadgrönska, erosionsskydd och vattenrening mm. Den största delen av växtproduktionen sker i egna odlingar i Småland med svenska arter. Vi samarbetar med ett antal externa leverantörer som förser oss med högklassiga produkter.

youtube-video-thumbnail

Sedumtak

Veg Tech erbjuder högkvalitativa sedumtak innehållande biokol. Inblandningen av biokol i växtbädden medför jordförbättrande egenskaper som är extra viktiga för grönska i urbana miljöer. Veg Techs välbeprövade lösningar ger en naturlig dagvattenhantering och en grönare stad. I mer än trettio år har Veg Tech installerat sedumtak runt om i hela Norden.

vegtech-sedumtak
vegtech-biotoptak

Biotoptak

Grönska på taket har många goda tekniska funktioner och fördelar. I takt med att städerna växer krymper många livsmiljöer för flora och fauna. Djur och växter som i vanliga fall har sin hemvist i ruderatmarker eller lummiga grönområden har svårt att finna boplats, mat och skydd.

Torräng för tak

Veg Techs Torräng för tak fördröjer och tar upp regnvatten och underlättar därmed stadens dagvattenhantering. Ängsmattan som odlas i Småland innehåller ett 20-tal tåliga arter med olika sedumsorter, örter och gräs. Veg Techs system och uppbyggnad uppfyller höga krav på säker dränering och lång livslängd.

vegtech-torrang-for-tak
vegtech-hydropack

Hydropack® sedum-ört-gräs

En allt-i-ett modul med en inbyggd vattenreservoar som levereras komplett med substrat och vegetation.
Används på tak med lutningar upp till max 10˚ och monteras ovanpå ett rotskydd. Systemet monteras med ett enkelt klicksystem direkt vid leverans.
Hydropack® sedum-ört-gräs är ett multifunktionellt system som temperaturutjämnar byggnaden, fördröjer dagvatten, och gynnar den biologiska mångfalden. Montage ska göras direkt vid leverans.

Varukorg
Rulla till toppen