cellulosa isolering och lufttäthet

Byggfors™ är en ISOCELL partner som är en ledande aktör inom området isolering och lufttät tätning. Produkterna i ISOCELL produktsortimentet är anpassade till varandra för att bilda effektiva klimatskydd där vind, hetta och kyla hålls utanför huset.

ISOCELL utvecklar och marknadsför lösningar baserat på cellulosabaserad lösullsisolering och produkter för diffusionsöppet byggande.
Vi är också marknadsledande avseende installationslösningar av lösull med en bred portfölj av installationsmaskiner och hela system för automatisk installation av lösull för PREFAB industrin. Genom vår breda kompetens intar företaget en unik expertposition i Europa.

youtube-video-thumbnail

Cellulosa Isolering

Cellulosa är fibrer från växters och träds cellväggar. Det är den mest förekommande förnybara organiska föreningen i vår natur. Över 100 miljarder ton cellulosa bildas naturligt varje år. 
När det kommer till isolering har cellulosa även blivit handelsnamnet för materialet.
För ca 100 år sedan tog man vara på cellulosas goda egenskaper i form av sågspån som isolermaterial på vindar och i väggar. Med tiden har kunskaperna kring isolering utvecklats. ISOCELLs cellulosa består till över 90 % av återanvända tidningar. Men råvaran är i grunden den samma som förut och det finns anledningar till det. Välkommen att lära dig mer om detta oöverträffade material.

isocell-art
isocell-art-cellulose-truck

Sparar tid och pengar

Installatören kommer med lastbil till byggplatsen och har med sig all utrustning och material som behövs för att utföra jobbet. På så vis slipper du lagerhålla isolering på byggplatsen. Dessutom blir det inte något spill eller avfall. En och samma produkt för golv, väggar och tak helt utan skarvar och glipor. Detta sparar både tid och pengar för byggaren.

Högt brandskydd för byggnader

ISOCELL cellulosaisolering har den högsta brandklassen för organiska isoleringsmaterial, Euroklass B-s2,d0 och kan med fördel användas både i en- och flerfamiljsbostäder med höga krav på brandsäkerhet. Brandförloppet hindras genom att materialet kolas och även släpper bunden fukt vilket hämmar brandförloppet. Det är bara det yttre lagret som förkolnar vid brand, liknade förlopp som när trä brinner.

youtube-video-thumbnail
youtube-video-thumbnail

Våtspray Cellulose

Våtspray cellulosa isolering kan öppna nya möjligheter för högkvalitativ värme-, ljud- och brandisolering. Cellulosa är en produkt av naturen. Som en huvudkomponent av växter och träd, tjänar den till att stabilisera cellväggarna. Cellulosa är den mest förekommande organiska föreningen, dessutom är den förnybar. Genom att använda cellulosa som isoleringsmaterial bidrar du till ett mer hållbart byggande.

Varukorg
Rulla till toppen